หลักสูตร Brainfitness

มีห้อง Lab ในโรงเรียน มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ไม่พอ!

นักเรียนที่ มีสมองแข็งแรง สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างง่ายดายเช่น นั่งตรงๆ นิ่งๆ จับปากกาถูกวิธีและเขียนด้วยลายมือสวย รวมทั้งกา

พื้นฐานการพัฒนาทางด้านการฟังภาษาอังกฤษต้องดีเลิศ เพื่อมีความสำเร็จในการอ่าน และการจับใจความในบทเรียนแต่โดยธรรมชาตินั้น ต้องใช้เ