หลักสูตร Brainfitness

มีห้อง Lab ในโรงเรียน มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ไม่พอ!

นักเรียนที่ มีสมองแข็งแรง สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างง่ายดายเช่น นั่งตรงๆ นิ่งๆ จับปากกาถูกวิธีและเขียนด้วยลายมือสวย รวมทั้งกา

พื้นฐานการพัฒนาทางด้านการฟังภาษาอังกฤษต้องดีเลิศ เพื่อมีความสำเร็จในการอ่าน และการจับใจความในบทเรียนแต่โดยธรรมชาตินั้น ต้องใช้เ

สมอง เขาทำงานยังไง มีการงอกและการเชื่อมโยงของสมองอย่างไร

ก่อนที่น้องจะเดินได้นั้น จะต้องมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อหลายขั้นตอน...

เมื่อเด็กก้าวเข้าสู่ช่วงอายุ 7 – 10 เดือน...

Link partner