สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

(สำหรับโรงเรียนที่มองหาซอฟท์แวร์ที่ใช้ฝึกภาษาอังกฤษในโรงเรียน คลิกที่นี่)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นพร้อมได้พัฒนาสมองไปด้วย อีกทั้งยังจะทำให้คุณ มีพัฒนาการด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการจดจำศัพท์ที่ถูกต้อง พร้อมสำเนียงที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงทำให้คุณมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน

วิดีโอแสดงถึงระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด

      สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับสื่อการสอนภาษาอังกฤษของเรา

  • นักเรียนกว่า 3,000,000 คนทั่วโลกได้ทดลองใช้โปรแกรม Fast ForWord แล้วและได้ผลจริง

  • Fast ForWord เป็น software ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ จากการวิจัยกว่า 30 ปี

  • Fast ForWord ได้ออกวางตลาดกว่า 20 ปี โดยมีการพัฒนาโดยต่อเนื่อง เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีแนวหน้า ไม่มีระบบอื่นใดที่มีขีดความสามารถพัฒนาภาษาและสมองเทียบเท่า หรือใกล้เคียงด้วยซ้ำ

  • นักเรียนสามารถพัฒนาความคล่องแคล่วทางด้านการอ่านอย่างรวดเร็วด้วย Reading Assistant

จากอดีตถึงปัจจุบัน ถือมีความเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าขึ้นมากในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา ผู้คนให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษามากกว่าคนในสมัยก่อน เพราะการศึกษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการใช้ชีวิตในยุคนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม การหางานทำ ล้วนแล้วจะต้องมีความรู้ มีวุฒิภาวะที่ดี มีวุฒิการศึกษา และนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอยู่ทุกๆวันให้เราทุกคนต้องศึกษาไปเรื่อยๆ และทุกวันนี้คนส่วนมากก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญในด้านของภาษาอังกฤษมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากคนในสมัยก่อน  แต่ทว่าถ้าหากพูดถึงสื่อการสอนภาษาอังกฤษนั้น ประเทศไทยยังคงมีรูปแบบการเรียนรวมทั้งสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้กันมานับร้อยปีและยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้จะเห็นได้จากครูในโรงเรียนและสถาบันกวดวิชาหรือติวเตอร์เกือบทั้งหมดในประเทศไทยที่ใช้สื่อการเรียนรู้และจัดวิธีการสอนภาษาต่างประเทศอย่างไม่เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนภาษาและสมอง
 BrainFit Studio ของเราได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้นำความรู้จากการวิจัยการทำงานของสมองและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของแบบฝึกหัดที่ฝึกสมองให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติตามหลักการทำงานของสมอง

โดยสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เรานำมาใช้นั้นได้รับการวิจัยมากว่า 30 ปี และมีการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงๆ จากสถาบันกว่า 200 สถาบันทั่วโลก รวมถึงจากสถาบันชั้นนำอย่างเช่น Harvard และ Standford
ซึ่งกิจกรรมของสถาบันเราจะเน้นในเรื่องของการฝึกสมองและพัฒนาสมองในทุกๆด้าน Fast Forword
และ Reading assistant จะทำให้เด็กนั้นมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นไปแบบธรรมชาติ สามารถจำและสนทนาภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเป็นเจ้าของภาษา

นอกเหนือจากเทคโนโลยีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว BrainFit Studio ยังมีคอร์สฝึกทักษะรากฐานของสมองอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวันอันได้แก่ การเคลื่อนไหว การประมวลผลด้านการมอง การประมวลผลด้านการฟัง สมาธิ และอารมณ์ รากฐานเหล่านี้หากได้รับการพัฒนาและทำให้แข็งแรง ผู้ฝึกจะประสบความสำเร็จในการเรียนทุกๆด้าน และทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Software แบบฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษ