พื้นฐานการพัฒนาทางด้านการฟังภาษาอังกฤษต้องดีเลิศ เพื่อมีความสำเร็จในการอ่าน และการจับใจความในบทเรียนแต่โดยธรรมชาตินั้น...

นักเรียนที่ มีสมองแข็งแรง สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างง่ายดายเช่น นั่งตรงๆ นิ่งๆ จับปากกาถูกวิธีและเขียนด้วยลายมือสวย...

มีห้อง Lab ในโรงเรียน มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ใม่พอ! หากไม่มีระบบและ software ที่ใช้ได้ผลจริง!

การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย...

ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนั้น เราขอแนะนำ...

Link partner