Reading Assistant™

โปรแกรมการอ่านภาษาอังกฤษที่ฉลาดและทันสมัยที่สุด

 

     เมื่อพูดถึงการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหรือนวนิยายอ่านเล่น ล้วนแล้วแต่สร้างความบันเทิงและจินตนาการให้กับผู้อ่านอยู่เสมอ แต่การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้สนุกและเข้าใจ อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กไทยจำนวนไม่น้อย หรือแม้กระทั่งเจ้าของภาษาเอง เราอาจจะเคยเห็นเด็กๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดี แต่เมื่อถึงเวลาที่ให้อ่านหนังสือ อาจจะบ่ายเบี่ยงหรืออาจจะอ่านติดๆขัดๆ ออกเสียงไม่ถูก ไม่รู้ว่าต้องออกเสียงอย่างไร หรือบางครั้งอ่านออกทุกคำ แต่เมื่อถึงเวลาให้สรุปใจความสำคัญหรือให้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้อ่าน กลับไม่เข้าใจ หรือไม่รู้แม้กระทั่งความหมายของคำนั้นๆ แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร  โปรแกรม Reading Assistant™ จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญแก่ผู้อ่านนั่นเอง

 

Reading Assistant™  คืออะไร

 

 

     คือ โปรแกรมการฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ชัดเจนได้ด้วยตนเองออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมหาวิทยาลัย โดยโปรแกรมจะแบ่งแยกและจัดประเภทของหนังสือให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียนแต่ละคน เปรียบเสมือนกับนักเรียนมีห้องสมุดส่วนตัว จะมีหนังสือหลากหลายประเภทให้อ่าน เรียงลำดับตามความยากง่ายและจำนวนเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้นักเรียนสามารถค่อยๆพัฒนาการอ่านไปทีละระดับอย่างเหมาะสม ผู้เรียนยังสามารถฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ ความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างประโยค เนื้อเรื่อง บทความต่างๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นทางด้านการพูด การเขียน พัฒนาการสมองด้านการใช้ภาษาให้แข็งแรงดียิ่งขึ้นด้วย  นอกจากนี้แล้ว โปรแกรม Reading Assistant™ ยังมีเทคโนโลยี Voice Verification ที่ใช้ในการจับเสียงของผู้อ่านได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ทั้งนี้ ผู้ปกครองและผู้เรียนเอง ยังสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าและรายงานผลคะแนนการอ่านหนังสือได้ทันทีตลอดระยะเวลาการฝึกอีกด้วย

 

ประโยชน์จากการฝึกโปรแกรม Reading Assistant™

 

 

  • อ่านออกเสียงชัด คล่องแคล่วและถูกต้อง
  • เพิ่มพูมความรู้และความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ทักษะการวิเคราะห์เพื่อจับใจความและประมวลผลจากการอ่านดีขึ้น
  • ทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น

 

 

​​

​​

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของโปรแกรม

 

  •  เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ถึง 18 ปี
  •  ฝึก 3-5 วัน / สัปดาห์
  •  วันละ 30-50 นาที

*** ฝึกอ่านภาษาอังกฤษออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ใช้ได้ทั้ง PC และ  iPad ได้ทั้งที่บ้านและที่สถาบัน ***

สอบถามเพิ่มเติม โทร: 026569938 026569939 026569915